Darda C12 Hydraulisk bergsplitter

Splittere er håndholdte demoleringsverktøy som kontrollert splitter med hydraulikk. Overbevisende resultater i 40 år. Uten støv, sprut, støy og eksos. Rett og slett en miljøvinner.

Skal en fjerne fjell i trange rom er dette løsningen. Splittingen foregår uten støy og uten rystelser. Darda har 60 år erfaring. Ved å bore et hull med gitt dimensjon og dybde settes splitteren ned i hullet og sprenger ut mellom 12 og 40 mm. Nok til at fjellet enkelt kan tas vekk. Normalt boremønster er 500 x 500 mm avhengig av fjellets beskaffenhet. Faktorer som hardhet, slepp, utslag og boremønster vil påvirke produksjonsutfallet.

Splitterne brukes der det ikke må forekomme vibrasjoner og der det ikke aksepteres støy. En kan splitte midt inne i kjøpesentre og i museer for å nevne noe. Sprengstoff aksepteres mindre og mindre særlig i tettbebygde strøk. Her er Darda et ypperlig verktøy.

 

Kontakt oss for pris