Med etterkjøler

God avkastning på investeringen

Den hendige og allsidige XAT(V)S 186-serien har to tilgjengelige modeller med flere muligheter. Takket være det intuitive PACE-systemet (Pressure Adjusted thru Cognitive Electronics, eller trykkjustert med kognitiv elektronikk) gir de nye 186-modellene flest alternativer i en enkel kompressor. Denne banebrytende teknologien gjør at flere trykk og luftmengder er mulige, noe som gjør at du kan holde luftstrømmen og trykket på et nivå som passer bruksområdet.

Optimaliser maskinparkinvesteringen, forbedre utnyttelsen og få bedre avkastning på investeringen. Hvis du bruker flere maskiner til å dekke luftmengder opp til 11 m3/min og trykkområder mellom 7–14 bar, er det på tide å stoppe.

186-modellene er også utstyrt med det legendariske Atlas Copco-luftelementet sammen med John Deere Stage IV-motoren, noe som sikrer økt effektivitet, lengre serviceintervaller, uslåelig driftssikkerhet, økt levetid og lave eierkostnader.

Lavt drivstofforbruk

Når vi kombinerer Atlas Copco skrueelementet med en John Deere-dieselmotor, kan vi levere en serie som ligger helt på topp når det gjelder drivstofføkonomi.

Levetid

186-Serien forlenger serviceintervallet for kompressoroljen til hver 1000. time eller annethvert år. Redusert serviceintervensjon og lengre levetid for forbruksmaterialene reduserer de totale driftskostnadene og øker anvendelsen.

Enkel å forflytte

Begge modellene er lette og kompakte og kan taues. 186-Serien er festet på en enkelt aksel, noe som gjør den lettere å manøvrere på anleggsområdet.